Team

Team

 
 
 
 
Juliane Straube-Krüger

Dipl.-Soz.arb./ Soz.päd. Juliane Albertowski

Telefon:
0351 8267 127

Mail:
j.albertowski(at)slaek.de

 

Dipl.-Soz.päd. (BA) Magdalena Schulz

Telefon:
0351 8267 210

Mail:
m.schulz(at)slaek.de

 

 

 
 
 
 

Aufgabenbereiche